Các dạng bài tập các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm Toán 12 KNTTVCS

Tài liệu gồm 57 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Bài 9. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị.
Bài 10. Phương sai và độ lệch chuẩn.
Ôn tập chương 3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]