Các dạng bài tập xác suất có điều kiện Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 45 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề xác suất có điều kiện môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Bài 1. Xác suất có điều kiện.
Bài 2. Công thức xác suất toàn phần. Công thức Bayes.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]