Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 126 trang, được biên soạn bởi thầy giáo ThS. Trần Thanh Yên, bao gồm lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm (cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất) chuyên đề các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
BÀI 0. ÔN TẬP KIẾN THỨC 1.
A. Lý thuyết 1.
BÀI 1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 15.
A. Lý thuyết 15.
B. Bài tập tự luận 22.
BÀI 2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 33.
A. Lý thuyết 33.
B. Bài tập tự luận 42.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 55.
Bài tập trắc nghiệm 1 55.
Bài tập trắc nghiệm 2 60.
Bài tập trắc nghiệm 3 65.
Bài tập trắc nghiệm 4 70.
Bài tập trắc nghiệm 5 75.
Bài tập trắc nghiệm 6 80.
Bài tập trắc nghiệm 7 85.
Bài tập trắc nghiệm 8 90.
Bài tập trắc nghiệm 9 95.
Bài tập trắc nghiệm 10 100.
ĐÁP ÁN 106.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]