Tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay – Phạm Minh Đức


Tài liệu gồm 20 trang trình bày phương pháp tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay Casio – Vinacal, nội dung tài liệu gồm các phần:

I.Các phím cần dùng
II. Tìm giới hạn
III. Ví dụ minh họa
IV Bài tập áp dụngTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com