Tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay – Phạm Minh Đức

Tài liệu gồm 20 trang trình bày phương pháp tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay Casio – Vinacal, nội dung tài liệu gồm các phần:

I.Các phím cần dùng
II. Tìm giới hạn
III. Ví dụ minh họa
IV Bài tập áp dụng
[ads]

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]