Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT EaRôk – Đăk Lăk lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT EaRôk – Đăk Lăk lần 2 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có ba cực trị
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2
D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
+ Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh hình trụ với đáy cốc dày 1,5cm, thành xung quanh cốc dày 0,2 cm và có thể tích thật (thể tích nó đựng được) là 480π cm3 thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm3 thủy tinh?
+ Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác với độ dài cạnh đáy lần lượt 5cm, 13cm, 12cm. Một hình trụ có chiều cao bằng 8 cm ngoại tiếp lăng trụ đã cho có thể tích bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]