Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Tân Yên 1 – Bắc Giang lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Tân Yên 1 – Bắc Giang lần 3 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Cho hình tròn tâm Ocó bán kính bằng R = 2 và hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được xếp chồng nên nhau (Hình vẽ bên). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quanh trục là đường thẳng OB.
+ Hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình y = 1/4x^2. Gọi S1 là diện tích của phần không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích khối tròn xoay khi cho phần S1 quay quanh trục Ox.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]