Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

Tài liệu gồm 86 trang trình bày các dạng toán, phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm thuộc các chuyên đề:

+ Tính đơn điệu của hàm số
+ Cực trị của hàm số
+ GTLN – GTNN của hàm số
[ads]
Xem thêm:
Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)
Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]