Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)


Tài liệu gồm 86 trang trình bày các dạng toán, phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm thuộc các chuyên đề:

+ Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
+ Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
+ Sự tương giao đồ thị hàm số


Xem thêm:
Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com