Phân dạng và bài tập chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 48 trang với nội dung gồm:

Bài 1. Mệnh đề
A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
+ Dạng 1. Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề
+ Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề
+ Dạng 3. Phương pháp chứng minh phản chứng
+ Dạng 4. Phát biểu định lý, định lý đảo dạng điều kiện cần, điều kiện đủ
C. Bài tập tự luận
D. Bài tập trắc nghiệm
[ads]
Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
+ Dạng 1. Xác định tập hợp và các phép toán trên tập hữu hạn
+ Dạng 2. Xác định tập hợp các phép toán trên tập số thực
+ Dạng 3. Tập hợp con. Tập hợp bằng nhau
+ Dạng 4. Giải toán bằng biểu đồ Ven
C. Bài tập tự luận
D. Bài tập trắc nghiệm
Bài tập ôn tập chương
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com