Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector – Gia Quyền, Phương Chi


Tài liệu gồm 29 trang bao gồm lý thuyết, phân dạng chi tiết và bài tập trắc nghiệm về chủ đề vector. Nội dung tài liệu phân theo 4 vấn đề:

+ Vấn đề 1. Các định nghĩa của vectơ
+ Vấn đề 2. Tổng – hiệu của hai vectơ
+ Vấn đề 3. Tích của vectơ với một số
+ Vấn đề 4. Hệ trục tọa độ
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com