Hệ thống bài tập trắc nghiệm vector hình học phẳng cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 56 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm vector hình học phẳng mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình môn Toán 10 chủ đề: Vectơ.

+ Cơ bản tổng, hiệu, tích vector với một số thực, phân tích vector (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng tổng, hiệu, tích vector với một số thực, phân tích vector (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản độ dài vector (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng độ dài vector (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản tích vô hướng vector (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng tích vô hướng vector (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao phân tích vector, tỷ lệ vector, ba điểm thẳng hàng (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao quỹ tích, tập hợp điểm (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao cực trị và bài toán thực tế vector (phần 1 – phần 3).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]