Bài tập trắc nghiệm mệnh đề – tập hợp – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề mệnh đề và tập hợp:

+ Mệnh đề (127 câu)
+ Tập hợp (29 câu)
+ Các phép toán trên tập hợp (31 câu)
+ Các tập hợp số (51 câu)
+ Số gần đúng và sai số (27 câu)
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com