Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và mệnh đề chứa biến – Nguyễn Minh Tiến


Tài liệu gồm 16 trang bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chủ đề mệnh đề và mệnh đề chứa biến (Đại số 10), các bài toán được phân loại theo độ khó, có đáp án. Các kiến thức được đề cập:

KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Mệnh đề
2. Mệnh đề phủ định
3. Mệnh đề kéo theo
[ads]
4. Mệnh đề đảo
5. Mệnh đề tương đương
6. Kí hiệu ∀ (với mọi) và ∃ (tồn tại)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com