Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp – Phan Hữu Thế

Tài liệu gồm 10 trang, tóm tắt lý thuyết và tuyển tập các bài toán trắc nghiệm về các chủ đề:

+ Mệnh đề
+ Tập hợp
+ Số gần đúng và sai số


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com