Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp – Phan Hữu Thế


Tài liệu gồm 10 trang, tóm tắt lý thuyết và tuyển tập các bài toán trắc nghiệm về các chủ đề:

+ Mệnh đề
+ Tập hợp
+ Số gần đúng và sai số
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com