Hướng dẫn giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 79 trang với phần lý thuyết chung, phân dạng, các bước giải và bài tập trắc nghiệm chủ đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, tất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết. Các dạng toán bao gồm:

Dạng 1. GTLN – GTNN của hàm số trên một đoạn
Phương pháp: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên [a; b]
+ Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm trên [a, b]
+ Giả sử phương trình có 2 nghiệm x1, x2 ∈ [a, b]
+ Tính các giá trị f(a), f(b), f(x1), f(x2). So sánh chúng và kết luận
Dạng 2. GTLN – GTNN trên một khoảng, nửa khoảng
Phương pháp: Xét khoảng hoặc nửa khoảng D
+ Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm trên D
+ Lập BBT cho hàm số trên D
+ Dựa vào BBT và định nghĩa từ đó suy ra GTLN, GTNN
Dạng 3. Ứng dụng GTLN – GTNN vào giải toán thực tế


Xem thêm:
Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com