Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 29 trang với phần lý thuyết chung, phân dạng, các bước giải và bài tập trắc nghiệm chủ đề tiệm cận của đồ thị hàm số, tất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết. Các dạng toán bao gồm:
+ Dạng 1. Bài toán không chứa tham số
+ Dạng 2. Các bài toán chứa tham số

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = (2x^2 – 3x + m)/(x – m) không có tiệm cận đứng.
A. m > 1   B. m ≠ 0
C. m = 1   D. m = 1 và m = 0
+ Cho hàm số y = (4mx + 3m)/(x – 2). Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016?
A. m = 1008   B. m = ±504
C. m = ±252   D. m = ±1008


+ Cho hàm số y = (5x – 3)/(x^2 + 4x – m) với m là tham số thực. Chọn khẳng định sai:
A. Nếu m < -4 đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang
B. Nếu m = -4 đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng
C. Nếu m > -4 đồ thị hàm số có ít nhất một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang
D. Với mọi m hàm số luôn có hai tiệm cận đứng

Xem thêm:
Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com