Chuyên đề vectơ có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông

Tài liệu chuyên đề vectơ gồm 76 trang tóm tắt lý thuyết, phân dạng, hướng dẫn giải các dạng toán về vectơ và tuyển tập các bài toán trắc nghiệm có đáp án kèm lời giải chi tiết.

Các định nghĩa
+ Dạng 1: Xác một vectơ, sự cùng phương cùng hướng
+ Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau
Tổng, hiệu của hai vectơ
+ Dạng 1: Vectơ và đẳng thức vectơ
+ Dạng 2: Độ dài vectơ
[ads]
Tích của vectơ với một số
+ Dạng 1: Xác định vectơ k.a
+ Dạng 2: Biểu diễn (phân tích, biểu thị) thành hai vectơ không cùng phương
+ Dạng 3: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
+ Dạng 4: Chứng minh đẳng thức vectơ có chứa tích của vectơ với một số
+ Dạng 5: Xác định vị trí của một điểm nhờ đẳng thức vectơ

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]