343 bài toán vận dụng khảo sát hàm số và các bài toán liên quan – Nhóm LaTex


Tài liệu gồm 136 trang tuyển chọn 343 bài toán chủ đề khảo sát hàm số và các bài toán liên quan thuộc mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết. Trong đó gồm 265 bài toán vận dụng thấp và 78 bài toán vận dụng cao. Tài liệu được tổng hợp và biên soạn bởi các thầy, cô trên nhóm LaTex.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số y = f'(x) trên R như hình bên dưới. Khi đó trên R hàm số y = f(x):
A. Có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
B. Có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
C. Có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
D. Có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
[ads]
+ Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4 m được đặt ở độ cao 1,8 m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ màn ảnh nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Một người muốn nhìn rõ màn hình nhất thì phải đứng cách màn ảnh theo phương ngang một khoảng cách là:
A. x = −2,4 m   B. x = 2,4 m
C. x = ±2, 4 m   D. x = 1, 8 m
+ Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R và f'(x) > 0, ∀x > 0. Biết f(1) = 2, hỏi khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?
A. f(2016) > f(2017)
B. f(2) + f(3) = 4
C. f(2) = 1
D. f(−1) = 2
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com