Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 10 trường THPT Mê Linh – Thái Bình


Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 10 trường THPT Mê Linh – Thái Bình gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x – 1. Tìm câu sai?
A. Hàm số đồng biến (1; +∞)
B. Đồ thị hàm số có trục đối xứng x = -2
C. Hàm số nghịch biến (-∞; 1)
D. Đồ thị hàm số nhận I(1; -2) làm đỉnh
[ads]
+ Cho tam giác ABC. Gọi lần lượt các điển A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của canh AB, BC, CA. Véc tơ cùng hướng với véc tơ nào trong các véc tơ sau đây?
A. Véc tơ AC’   B. Véc tơ BA
C Véc tơ C’B   D. Véc tơ AB
+ Parabol (P) đi qua ba điểm A(-1;0), B(0;-4) và C(1;-6) có phương trình là:
A. x^2 + 3x – 4
B. x^2 – 3x – 4
C. -x^2 + 3x – 4
D. x^2 – 3x + 4
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com