Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình


Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình gồm 4 trang với 50 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2017. Nội dung đề thi bao hàm các chương: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, vectơ, tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Lớp 10A có 15 học sinh giỏi Toán, 12 học sinh giỏi Văn, 10 học sinh giỏi Tiếng Anh, 5 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 5 học sinh giỏi cả Toán và Tiếng Anh, 6 học sinh giỏi cả Văn và Tiếng Anh, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Hỏi trong lớp 10A có bao nhiêu em giỏi ít nhất một môn(Toán, Văn, Tiếng Anh)?
A. 54
B. 21
C. 37
D. 22
[ads]
+ Cho tam giác ABC có AC = 6a và G là trọng tâm của tam giác. Tập hợp điểm E là điểm thỏa mãn |vtEA + vtEB + vtEC| = |vtBA – vtBC| là:
A. Đường tròn tâm G đường kính AC
B. Đường tròn tâm G bán kính R = 3a
C. Đường tròn tâm G bán kính R = 2a
D. Đường tròn tâm G đường kính AB
+ Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O,M là trung điểm BC, H là trực tâm của tam giác, G là trọng tâm tam giác, I là là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và BC = a; CA = b; AB = c Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng?
1) vtOA + vtOB + vtOC = 3.vtOG
2) vtHB + vtHC = 2.vtHM
3) a.vtIA + b.vtIB + c.vtIC = 0
4) vtOA + vtOB + vtOC = vtOH
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com