Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc


Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc gồm 6 mã đề, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn.
A. y = sin|2016x| + cos2017x
B. y = 2016cosx + 2017sinx
C. y = cot2015x – 2016sinx
D. y = tan2016x + cot2017x


+ Cho hàm số: y = x^3 + 2mx^2 + 3(m – 1)x + 2 có đồ thị (C). Đường thẳng d: y = -x + 2 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A(0; -2), B và C . Với M (3; 1), giá trị của tham số m để tam giác MBC có diện tích bằng 2√6 là:
A. m = −1
B. m = −1 hoặc m = 4
C. m = 4
D. Không tồn tại m
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. AH ⊥ (SCD)
B. BD ⊥ (SAC)
C. AK ⊥ (SCD)
D. BC ⊥ (SAC)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com
[gs-fb-comments]