Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa


Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12, đề được biên soạn nhằm kiểm tra chất lượng học tập giữa học kỳ 1 đồng thời cũng là một đề thi thử môn Toán giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol y = x^2 – 4 và parabol (P’) là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến theo v = ((0; b) với 0 < b < 4. Gọi A, B là giao điểm của (P) với Ox, M , N là giao
điểm của (P’) với Ox, I, J lần lượt là đỉnh của (P) và (P’). Tìm tọa độ điểm J để diện tích tam giác IAB bằng 8 lần diện tích tam giác JMN.
A. J = (0; -1/5)
B. J = (0; 1)
C. J = (0; -4/5)
D. J = (0; -1)
[ads]
+ Vào 4 năm trước, chị Thương có gửi vào ngân hàng một số tiền là 20 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kỳ hạn. Số tiền hiện tại chị nhận được là 29,186792 triệu đồng. Biết rằng, lãi suất ngân hàng tại thời điểm mà chị Thương gửi tiền là 0,8 %/tháng. Hỏi kỳ hạn k mà chị Thương đã chọn là bao nhiêu tháng?
A. k = 3 tháng
B. k = 5 tháng
C. k = 4 tháng
D. k = 6 tháng
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên, trong các khẳng định sau khẳng đinh nào là đúng?
A. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1
C. Hàm số đạt cực tiểu tại A(-1; -1) và cực đại tại B(1; 3)
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A( -1; -1) và điểm cực đại B(1; 3)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com