Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh


Tài liệu gồm 51 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có đáp án và lời giải chi tiết do thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn, nội dung tài liệu thuộc chương trình Hình học 10 chương 2

Nội dung tài liệu:
Bài 01. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
+ Vấn đề 1. Giá trị lượng giác
+ Vấn đề 2. Hai góc bù nhau – hai góc phụ nhau
+ Vấn đề 3. So sánh giá trị lượng giác
+ Vấn đề 4. Tính giá trị biểu thức
+ Vấn đề 5. Góc giữa hai vectơ
[ads]
Bài 02. Tích vô hướng của hai vectơ
+ Vấn đề 1. Tích vô hướng của hai vectơ
+ Vấn đề 2. Quỹ tích
+ Vấn đề 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng hai vectơ
+ Vấn đề 4. Công thức tính độ dài
+ Vấn đề 5. Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài 03. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
+ Vấn đề 1. Giải tam giác
+ Vấn đề 2. Đường trung tuyến
+ Vấn đề 3. Bán kính đường tròn ngoại tiếp
+ Vấn đề 4. Diện tích tam giác
+ Vấn đề 5. Bán kính đường tròn nội tiếp
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]