Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT An Giang

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT An Giang mã đề 001 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 30/12/2017 nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh trên toàn tỉnh An Giang trong giai đoạn học kỳ 1, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở An Giang:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
B. Nếu f'(x) ≥ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
C. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
D. Nếu f'(x) ≤ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
[ads]
+ Để biểu diễn hình chóp tứ giác đều trên giấy cần tối thiểu bao nhiêu nét khuất
A. Hai nét khuất   B. Ba nét khuất
C. Một nét khuất   D. Không cần nét khuất
+ Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước và đi qua một điểm cho trước không nằm trên mặt phẳng chứa đường tròn đó là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]