Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Hà Nam


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Hà Nam nhằm khảo sát chất lượng học tập môn Toán học sinh khối 12 tại tỉnh Hà Nam, đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 25/12/2017, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Hà Nam:
+ Cho hàm số y = x^3 – 4x^2 + 5x – 2.
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi (C) của hàm số.
b. Gọi A, B là các điểm cực trị của (C). Cho C (11/2; -1). Chứng minh rằng các điểm A, B, C thẳng hàng.
+ Cho hàm số g(x) = log(2x + 4). Tính g'(-1).
A. g'(-1) = 1/ln10   B. g'(-1) = -1/ln10
C. g'(-1) = 1/2ln10   D. g'(-1) = -1/2ln10
[ads]
+ Cho biết log2 3 = a, log3 5 = b. Tính log1000 27 theo a và b
A. log1000 27 = b/(1 + ab)
B. log1000 27 = a/(1 + ab)
C. log1000 27 = ab/(1 + ab)
D. log1000 27 = 1/(1 + ab)
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]