Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa


Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa mã đề 101 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hàm số y = -x^3 + 1.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2).
B. Hàm số đồng biến trên R.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0).
D. Hàm số nghịch biến trên R.
+ Tất cả trung điểm các cạnh của một hình tứ diện đều là các đỉnh của hình nào trong các hình sau?
A. Hình lục giác đều.
B. Hình chóp tứ giác đều.
C. Hình tứ diện đều.
D. Hình bát diện đều.
[ads]
+ Có thể chia khối lập phương thành ít nhất:
A. Năm khối tứ diện.
B. .Ba khối tứ diện.
C. Hai khối tứ diện.
D. Bốn khối tứ diện.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]