Đề thi học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Diễn Châu 3 – Nghệ An


Đề thi học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Diễn Châu 3 – Nghệ An mã đề 125 gồm 4 trang với 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 bài toán tự luận, thời gian hoàn thành đề là 90 phút, không kể thời gian giao bài.

Trích dẫn đề thi học kỳ I Toán 12:
+Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 2 khi x → +∞, lim f(x) = -3 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là y = 2, y = -3
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là x = 2, x = -3
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang
+ Cho ΔABCvuông cân tại A, cạnh AB = 12 cm. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên BC, hai đỉnh P, Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định vị trí của điểm M sao cho hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. SA ⊥ (ABCD), SC = a√3.
a) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.
b) Gọi M là trung điểm BC, N là trung điểm trên cạnh SD. Tính khoảng cách từ D đến mp(AMN).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG




Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]