Đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Nguyễn Trãi – Khánh Hòa


Đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Nguyễn Trãi – Khánh Hòa mã đề 896 gồm 2 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 4:
+ Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm.
B. Bất phương trình ax + b < 0 có tập nghiệm R khi a = 0 và b < 0.
C. Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi a = 0 và b ≤ 0.
D. Bất phương trình ax + b ≤ 0 vô nghiệm khi a = 0 và b ≥ 0.


+ Tập nghiệm của bất phương trình (x^2 + 2x + 2)(x^2 + 2x + 4) ≤ 15 có dạng S = [a;b], với a, b là các số thực. Tính P = a + b.
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x^4 – 2(m – 1)x^2 + 2m – 1 = 0 vô nghiệm?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com