Đề KSCL 8 tuần HK2 Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Giao Thủy C – Nam Định


Đề KSCL 8 tuần HK2 Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Giao Thủy C – Nam Định mã đề 132 gồm 2 trang với 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Trích dẫn đề KSCL 8 tuần HK2 Toán 11 năm 2017 – 2018:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD và G là trọng tâm tam giác SBD. Mặt phẳng (MNG) cắt SC tại điểm H. Tính SH/SC.
+ Cho hai số thực x, y thỏa mãn 6; x; -2; y lập thành cấp số cộng. Tìm x; y.
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy, AB = a, SA = a√3, BC = a√2.
1. Chứng minh BC ⊥ (SAB).
2. Gọi E là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh BD ⊥ SE.
3. Gọi α góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD). Tính cosα.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com