Đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3 mã đề 101 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 15/03/2018, đề KSCL Toán 10 có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018:
+ Cho hàm số y = -x^2 + 4x – 3, có đồ thị là (P). Giả sử d là đường thẳng đi qua A(0; -3) và có hệ số góc k. Xác định k sao cho d cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt E, F sao cho ΔOEF vuông tại O (O là gốc tọa độ). Khi đó k bằng?
+ Cho (H) là đồ thị hàm số f(x) = √(x^2 – 10x + 25) + |x + 5|. Xét các mệnh đề sau:
I. (H) đối xứng qua trục Oy.
II. (H) đối xứng qua trục Ox.
III. (H) không có tâm đối xứng.
Mệnh đề nào đúng?


+ Cho hệ phương trình (I):
x + my = 1
mx + y = 1
m là tham số. Mệnh đề nào sai?
A. Hệ (I) có nghiệm duy nhất ∀m ≠ ±1.
B. Khi m = 1 thì hệ (I) có vô số nghiệm.
C. Khi m = -1 thì hệ (I) có vô nghiệm.
D. Hệ (I) có vô số nghiệm.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com