Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục – Lê Hải Trung


Tài liệu gồm 75 trang được biên soạn bởi thầy Lê Hải Trung trình bày lý thuyết, dạng toán, ví dụ minh họa và các bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết chuyên đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

BÀI 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
+ Dạng 1: Giới hạn 0
+ Dạng 2: Dạng vô định ∞/∞
+ Dạng 3: Dạng vô định a.∞ (a khác 0)
+ Dạng 4: Dạng vô đinh 0.∞
+ Dạng 5: Cấp số nhân lùi vô hạn
BÀI 2: GIỚI HẠN HÀM SỐ
+ Dạng 1: Sử dụng định nghĩa
+ Dạng 2: Dạng vô định 0/0
+ Dạng 3: Dạng vô định ∞/∞
+ Dạng 4: Dạng vô định ∞ – ∞
+ Dạng 5: Giới hạn 1 bên
+ Dạng 6 : Giới hạn lượng giác – phần nâng cao
[ads]
BÀI 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC
+ Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
{f_1}(x)\,khi\,x \ne {x_0}\\
{f_2}(x)\,khi\,x = {x_0}
\end{array} \right.$
+ Dạng 2: Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
{f_1}(x)\,khi\,x < {x_0}\\
{f_2}(x)\,khi\,x \ge {x_0}
\end{array} \right.$
+ Dạng 3: Bài toán về số nghiệm của phương trình
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com