Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Kiên Giang


Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Kiên Giang mã đề 311 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 đang học tập tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được thử sức, rèn luyện chuẩn chị cho kỳ thi chính thức THPTQG 2018 môn Toán sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2018, đề thi có đáp án các mã đề 109, 210, 311.

Trích dẫn đề thi thử 2018 môn Toán sở Kiên Giang:
+ Để biết dung dịch có tính axit, tính bazơ, hay trung tính, người ta dùng độ pH để xác định, biết: pH = -log[H3O+] Trong đó, pH: Là chữ đầu của nhóm từ “potential of hydrogen” nghĩa là tiềm lực của hiđrô. pH < 7: Dung dịch có tính axit; pH > 7: Dung dịch có tính bazơ; pH=7: Dung dịch trung tính. Hỏi nếu bia có nồng độ ion hiđrô [H3O+] = 0,00008 thì bia có tính gì?


+ Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây nào đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, nó chuyển hóa thành nitơ 14. Gọi P(t) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được tính theo công thức: P(t) = 100.(0.5)^1/5750 (%). Phân tích một mẩu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thu được lượng cacbon 14 còn lại trong mẩu gỗ đó là 50%. Hỏi niên đại của công trình kiến trúc là bao nhiêu năm? (làm tròn đến hàng đơn vị).
+ Biển số xe máy tỉnh K gồm 2 dòng: Dòng thứ nhất là 68 XY, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số. Dòng thứ hai là abc.de, trong đó a, b, c, d, e là chữ số. Biển số xe được cho “đẹp” khi dòng thứ 2 có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 7 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 biển số trong số các biển số “đẹp” để đem bán đấu giá?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com