Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Hiền


Tài liệu gồm 47 trang được biên soạn bởi thầy Trần Hiền phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án trong chương trình Giải tích 12 chương 1, các bài tập chuyên đề hàm số với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng bậc cao, ngoài ra có các bài toán mở rộng và các bài toán để vận dụng kỹ năng giải toán bằng máy tính cầm tay Casio.

CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
+ Dạng 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số.
+ Dạng 2: Tìm m để hàm số đồng biến – nghịch biến trên R.
+ Dạng 3: Tìm m để hàm số đồng biến – nghịch biến trên khoảng (a; b)
CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
+ Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số
+ Dạng 2: Tìm m khi biết hàm số có một cực đại hoặc cực tiểu
+ Dạng 3: Tìm m để hàm số có 1 – 2 – 3 cực trị
+ Dạng 4: Tìm m để hàm số có 2 cực trị thỏa đề bài
+ Dạng 5: Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành một tam giác đều, vuông …


CHUYÊN ĐỀ 3: GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ
+ Dạng 1: Tìm GTLN – GTNN của hàm số
+ Dạng 2: Bài toán thực tế
CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
+ Dạng 1: Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Dạng 2: Tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận thỏa yêu cầu bài toán
CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
+ Dạng 1: Đồ thị hàm số bậc ba
+ Dạng 2: Hàm trùng phương
+ Dạng 3: Hàm phân thức
CHUYÊN ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ
+ Dạng 1: Tìm tọa độ giao điểm
+ Dạng 2: Bài toán chứa tham số m
CHUYỀN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN
+ Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến
+ Dạng 2: Bài toán chứa tham số mTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com