Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng

Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng mã đề 132 được biên soạn nhằm đánh giá chất lượng đầu năm với những kiến thức Toán 12 đã học và kiểm tra lại nền tảng kiến thức Toán 11 của các em học sinh lớp 12, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 28 câu hỏi, chiếm 70% tổng số điểm, phần tự luận gồm 3 bài toán, chiếm 30% tổng số điểm, đề thi có đáp án và hướng dẫn một số câu hỏi khó.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng:
+ Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành:
A. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều.
B. Năm tứ diện đều.
C. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều.
D. Năm hình chóp tam giác giác đều, không có tứ diện đều.


+ Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = √(4 – x^2)
A. Có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất.
B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.
C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.
D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
+ Cho hình tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với OA = OB = OC = a. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Tìm khoảng cách giữa AI và OC đồng thời xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com