Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai


Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai gồm 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai:
+ Rót chất A vào một ống nghiệm, rồi đổ thêm chất B vào. Khi nồng độ chất B đạt đến một giá trị nhất định thì chất A mới tác dụng với chất B. Khi phản ứng xảy ra, nồng độ cả hai chất đều giảm đến khi chất B được tiêu thụ hoàn hoàn. Đồ thị nồng độ mol theo thời gian nào sau đây thể hiện quá trình của phản ứng?
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A Hai vecto cùng hướng thì cùng phương.
B Độ dài của vecto là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vecto đó.
C Hai vecto cùng phương thì cùng hướng.
D Vecto là đoạn thẳng có hướng.
+ Cho hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c (a ≠ 0) có đồ thị (P), đỉnh của (P) có tọa độ được xác định bởi công thức nào sau đây?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com