Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa


TOANMATH.com giới thiệu đến thầy, cô và các bạn học sinh lớp 10 nội dung đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa, đề có mã 101 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi, đề thi có đáp án các mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa:
+ Hãy chọn khẳng định sai.
A. ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi AB = AC.
B. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
D. Vectơ – không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.
[ads]
+ Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c thỏa mãn 2c + b = abc. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 3/(b + c – a) + 4/(a + c – b) + 5/(a + b – c) có dạng m√n, tính 2018m + 2019n.
+ Cho hàm số f(x) = 3x^4 – x^2 + 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. y = f(x) là hàm số không có tính chẵn lẻ. B. y = f(x) là hàm số lẻ.
C. y = f(x) là hàm số chẵn. D. y = f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com