Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình


Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 01 trang với 05 bài toán, học sinh có 180 phút đẻ làm bài, kỳ thi được diễn ra vào ngày 06 tháng 03 năm 2019.

Trích dẫn đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình:
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy.
1. Viết phương trình đường cao AD, phân giác trong CE của tam giác ABC biết A(4;-1), B(1;5), C(-4;-5).
2. Cho B(0;1), C(3;0). Đường phân giác trong góc BAC của tam giác ABC cắt Oy tại M(0;-7/3) và chia tam giác ABC thành hai phần có tỉ số diện tích bằng 10/11 (phần chứa điểm B có diện tích nhỏ hơn diện tích phần chứa điểm C). Gọi A(a;b) và a < 0, tính T = a^2 + b^2.
+ Chứng minh rằng: a.sinA + b.sinB + c.sinC = 2(ma^2 + mb^2 + mc^2)/3R với mọi tam giác ABC (a = BC, b = AC, c = AB; ma, mb, mc lần lượt là độ dài đường trung tuyến hạ từ A, B, C; R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com