Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc


Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc mã đề 132, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Xét hai phép biến hình sau:
(I) Phép biến hình F1 biến mỗi điểm M(x;y) thành điểm M'(-y;x).
(II) Phép biến hình F2 biến mỗi điểm M(x;y) thành điểm M'(2x;2y).
Phép biến hình nào trong hai phép biến hình trên là phép dời hình?
A. Không có phép biến hình nào. B. Chỉ phép biến hình (I).
C. Chỉ phép biến hình (II). D. Cả hai phép biến hình (I) và (II).
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d: 5x – 2y – 19 = 0 và đường tròn (C): x^2 + y^2 – 4x – 2y = 0. Gọi M là một điểm thuộc đường thẳng d và có tung độ âm. Biết rằng từ điểm M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A, B là hai tiếp điểm) sao cho AB = √10. Gọi I(a;b) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM. Tính a + b?
[ads]
+ Đường thẳng d: xcosa + ysina + 2sina – 3cosa + 4 = 0 (a là tham số) luôn tiếp xúc với đường tròn nào trong các đường tròn sau đây?
A. Đường tròn tâm I(3;-2) bán kính R = 4. B. Đường tròn tâm I(-3;-2) bán kính R = 4 .
C. Đường tròn tâm O(0;0) bán kính R = 1. D. Đường tròn tâm I(-3;2) bán kính R = 4.
+ Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E): x^2/25 + y^2/9 = 1 và bốn mệnh đề sau:
(I) Elip (E) có các tiêu điểm F1(-4;0) và F2(4;0). (II) Elip (E) có tiêu cự bằng 8.
(III) Elip (E) nhận điểm A(-5;0) là đỉnh. (IV) Elip (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3.
Có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?
+ Cho hình chữ nhật có O là giao điểm hai đường chéo. Hỏi có tất cả bao nhiêu phép quay tâm O góc quay a (0 ≤ a ≤ 3pi) biến hình chữ nhật trên thành chính nó?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com