Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Tổ hợp và xác suất


Tài liệu gồm 32 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề: Tổ hợp và xác suất; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Tổ hợp và xác suất:
I. KIẾN THỨC CẦN NẮM
1. Quy tắc đếm.
+ Quy tắc cộng.
+ Quy tắc nhân.
2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
+ Định nghĩa hoán vị và số các hoán vị.
+ Định nghĩa chỉnh hợp và số các chỉnh hợp.
+ Định nghĩa tổ hợp và số các tổ hợp.
[ads]
3. Tính xác xuất.
Tính xác suất bằng định nghĩa.
Tính xác suất bằng công thức:
+ Quy tắc cộng xác suất.
+ Công thức tính xác suất biến cố đối.
+ Quy tắc nhân xác suất.
II. BÀI TẬP CÙNG MỨC ĐỘ ĐỀ MINH HỌA THPT
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com