Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang


Ngày … tháng 06 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng môn Toán đối với học sinh lớp 11 giai đoạn cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang mã đề 111 gồm có 03 trang với 20 câu trắc nghiệm (chiếm 05 điểm) và 02 câu tự luận (chiếm 05 điểm), thời gian làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Cho đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P), mọi mặt phẳng (Q) chứa a thì (Q) ⊥ (P).
B. Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì song song với đường thẳng kia.
C. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau, luôn luôn có một mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đưởng thẳng kia.
D. Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, nếu mặt phẳng (P) chứa a và mặt phẳng (Q) chứa b thì (P) ⊥ (Q).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a√3 và AC = 2a. Biết SA ⊥ (ABCD), góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng 60 độ.
1) Chứng minh BC ⊥ (SAB).
2) Gọi G là trọng tâm tam giác SAB. Tính diện tích thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (CDG) theo a.
+ Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a. Một mặt phẳng (α) đi qua đỉnh B và cắt hai cạnh AA’, CC’ lần lượt tại điểm M và điểm N. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và BB’ bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com