Đề thi thử Đại học lần 3 năm 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc – Thái Bình


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 12 đề thi thử Đại học lần 3 năm học 2019 – 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc, tỉnh Thái Bình; đề thi bám sát cấu trúc đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Đại học lần 3 năm 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc – Thái Bình:
+ Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 90cm3, cạnh bên bằng 30cm. Trên cạnh AA’, BB’, CC’ lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM = 10cm, BN = 6cm, CP = 18cm. Tính thể tích khối đa diện A’B’C’.MNP.
+ Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 năm với lãi suất 7,56%/năm. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm, người gửi sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi).
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình f (sin x) = 3sin x + m có nghiệm thuộc khoảng (0;π). Tổng các phần tử của S bằng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com