Giáo án dạy học Toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực

Giáo án dạy học Toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực gồm 288 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Toán học Bắc Trung Nam.

Chủ đề 1. Mệnh đề (2 tiết).
Chủ đề 2. Tập hợp (01 tiết).
Chủ đề 3. Các phép toán trên tập hợp – bài tập (2 tiết).
Chủ đề 4. Các tập hợp số (1 tiết).
Chủ đề 5. Số gần đúng (2 tiết).
Chủ đề 6. Ôn tập chương I (2 tiết).
Chủ đề 7. Hàm số (02 tiết).
Chủ đề 8. Hàm số bậc nhất (02 tiết).
Chủ đề 9. Hàm số bậc hai (2 tiết).
Chủ đề 10. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (03 tiết).
Chủ đề 11. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (3 tiết).
Chủ đề 12. Bất đẳng thức (3 tiết).
Chủ đề 13. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (2 tiết).
Chủ đề 14. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (02 tiết).
Chủ đề 15. Dấu của tam thức bậc hai (3 tiết).
[ads]
Chủ đề 16. Ôn tập chương IV Đại số 10 (01 tiết).
Chủ đề 17. Cung và góc lượng giác (02 tiết).
Chủ đề 18. Giá trị lượng giác của một cung (03 tiết).
Chủ đề 19. Công thức lượng giác (2 tiết).
Chủ đề 20. Ôn tập chương VI (1 tiết).
Chủ đề 21. Các định nghĩa (02 tiết).
Chủ đề 22. Tổng và hiệu của hai vectơ (03 tiết).
Chủ để 23. Tích của véc tơ với một số
Chủ đề 24. Hệ trục tọa độ (03 tiết).
Chủ đề 25. Tích vô hướng của hai véctơ (04 tiết).
Chủ đề 26. Các hệ thức lượng trong tam giác (5 tiết).
Chủ đề 27. Phương trình đường thẳng (5 tiết).
Chủ đề 28. Phương trình đường tròn (2 tiết).
Chủ đề 29. Phương trình đường Elip (2 tiết).
Chủ đề 30. Ôn tập chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (2 tiết).

Mỗi chủ đề gồm các nội dung: mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, tư duy, thái độ, định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển), chuẩn bị của giáo viên và học sinh, tiến trình dạy học (hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng), câu hỏi / bài tập kiểm tra, đánh giá chủ đề theo định hướng phát triển năng lực (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) và phụ lục.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]