Kế hoạch bài dạy Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo tài liệu kế hoạch bài dạy (KHBD) Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (giáo án / kế hoạch dạy học toàn bộ năm học: bao gồm học kì 1 và học kì 2), kèm file WORD (định dạng .doc / .docx) để quý thầy, cô giáo dễ dàng biên tập, chỉnh sửa.

1. Bài 1. Mệnh đề.
2. Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
3. Ôn tập chương 1.
4. Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
5. Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
6. Ôn tập chương 2.
7. Bài 5. Giá trị lượng giác của góc từ 0 tới 180.
8. Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác.
9. Ôn tập chương 3.
10. Ôn tập giữa học kì 1.
11. Bài 7. Vectơ.
12. Bài 8. Tổng và hiệu hai vectơ.
13. Bài 9. Tích vectơ với một số.
14. Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng tọa độ.
15. Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ.
16. Ôn tập chương 4.
17. Bài 12. Số gần đúng – sai số.
18. Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
19. Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán.
20. Ôn tập chương 5.
21. Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính.
22. Thực hành và trải nghiệm thống kê.
23. Ôn tập cuối học kì 1.
24. Bài 15. Hàm số.
25. Bài 16. Hàm số bậc hai.
26. Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai.
27. Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
28. Ôn tập chương 6.
29. Bài 19. Phương trình đường thẳng.
30. Bài 20. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
31. Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
32. Bài 22. Ba đường conic.
33. Ôn tập chương 7.
34. Ôn tập giữa học kì 2.
35. Bài 23. Quy tắc đếm.
36. Bài 24. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp.
37. Bài 25. Nhị thức Newton.
38. Ôn tập chương 8.
39. Bài 26. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất.
40. Bài 27. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
41. Ôn tập chương 9.
42. Một số nội dung trải nghiệm hình học.
43. Ước lượng số cá thể trong một quần thể.
44. Ôn tập cuối học kì 2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]