Kế hoạch bài dạy Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo tài liệu kế hoạch bài dạy (KHBD) Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (giáo án / kế hoạch dạy học toàn bộ năm học: bao gồm học kì 1 và học kì 2), kèm file WORD (định dạng .doc / .docx) để quý thầy, cô giáo dễ dàng biên tập, chỉnh sửa.

Chương I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp.
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp.
Chương II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương III. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Hàm số và đồ thị.
Bài 2. Hàm số bậc hai.
Chương IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
Bài 2. Định lí côsin và định lí sin.
Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế.
Chương V. VECTƠ.
Bài 1. Khái niệm vectơ.
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ.
Bài 3. Tích của một số với một vectơ.
Bài 4 Tích vô hướng của hai vectơ.
CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ.
Bài 1. Số gần đúng và sai số.
Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ.
Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.
Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
Chương VII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Chương VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân.
Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Bài 3. Nhị thức Newton.
Chương IX. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 1. Toạ độ của vectơ.
Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ.
Chương X. XÁC SUẤT.
Bài 1. Không gian mẫu và biến cố.
Bài 2. Xác suất của biến cố.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]