Đề chọn đội tuyển Olympic 2021 Toán 10 lần 1 trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam


Ngày 19 tháng 09 năm 2020, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi chọn đội dự tuyển Olympic năm 2021 môn Toán lớp 10 lần thi thứ nhất.

Đề chọn đội tuyển Olympic 2021 Toán 10 lần 1 trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam gồm có 08 bài toán, học sinh làm bài trong 150 phút.

Trích dẫn đề chọn đội tuyển Olympic 2021 Toán 10 lần 1 trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho AE = AF. Đường trung tuyến AM và đường thẳng EF cắt nhau tại Q. Chứng minh rằng: QE/QF = AC/AB.
+ Trên bảng cho 2020 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2020. Ta thực hiện liên tiếp phép biến đổi sau: mỗi lần biến đổi ta xóa đi hai số bất kì a, b có trên bảng rồi viết thêm số a + b – 1/3ab vào bảng. Khi trên bảng chỉ còn lại đúng một số thì dừng lại. Tìm số còn lại đó.
+ Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, có góc lớn nhất bằng α. Biết rằng a và b là hai nghiệm của phương trình x^2 + 4(c + 2) = (c + 4)x. Tính α.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com