Đề thi HSG Toán 10 cấp trường năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam


Đề thi HSG Toán 10 cấp trường năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có ma trận và lời giải chi tiết.

Ma trận đề thi HSG Toán 10 cấp trường năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam:

CHỦ ĐỀ MÔ TẢ
Hệ phương trình. Thông hiểu: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Phương trình bậc hai một ẩn. Nhận biết: Giải phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn.
Nhận biết: Chứng minh phương trình bậc hai luôn có nghiệm hoặc vô nghiệm với mọi tham số.
Hệ thức Vi-et và ứng dụng. Vận dụng thấp: Tìm tất cả các giá trị của tham số m thỏa điều kiện cho trước.
Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Nhận biết: Vẽ parabol.
Thông hiểu: Tương quan giữa đường thẳng và parabol.
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Vận dụng thấp: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Thông hiểu: Chứng minh đẳng thức có liên quan đến cạnh và đường cao của tam giác vuông.
Vận dụng cao: Ứng dụng một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải một số bài toán liên quan.
Vận dụng cao: Ứng dụng một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải một số bài toán liên quan.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com