5 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 11 có đáp án và lời giải – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 82 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn 5 đề ôn thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết, các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút.

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 11

Mục lục tài liệu 5 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 11 có đáp án và lời giải – Nguyễn Bảo Vương:
1. Đề số 1.
+ Đề bài (Trang 1).
+ Đáp án và lời giải (Trang 6).
2. Đề số 2.
+ Đề bài (Trang 18).
+ Đáp án và lời giải (Trang 22).
3. Đề số 3.
+ Đề bài (Trang 34).
+ Đáp án và lời giải (Trang 39).
4. Đề số 4.
+ Đề bài (Trang 52).
+ Đáp án và lời giải (Trang 56).
5. Đề số 5.
+ Đề bài (Trang 67).
+ Đáp án và lời giải (Trang 71).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com