Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 02 năm 2021, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng các môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2020 – 2021 lần thứ hai dành cho học sinh lớp 11.

Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và một thỏ cái); mỗi đôi thỏ con, khi tròn hai tháng tuổi, lại mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau một năm sẽ có tất cả bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm (tháng riêng) có một đôi thỏ sơ sinh? Giả sử thời gian trong năm này không có con thỏ nào chết.
+ Tập hợp các điểm biểu diễn cho cung a thỏa mãn đẳng thức là:
A. Thuộc góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ Oxy.
B. Thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ ba của hệ trục tọa độ Oxy.
C. Thuộc góc phần tư thứ hai và thứ ba của hệ trục tọa độ Oxy.
D. Thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ tư của hệ trục tọa độ Oxy.
+ Thầy Du muốn qua chơi nhà thầy Cẩn để cùng thầy Cẩn đến chơi nhà thầy Hùng. Từ nhà thầy Du đến nhà thầy Cẩn có 43 con đường đi, từ nhà thầy Cẩn tới nhà thầy Hùng có 47 con đường đi. Hỏi thầy Du có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà thầy Hùng?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]