Đề thi HSG Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội


Đề thi HSG Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Trích dẫn đề thi HSG Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội:
+ Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn: a b b c c a 8. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 P a b c.
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua B(4;5) và tạo với đường thẳng 7 8 0 x y một góc 45°.
+ Cho tứ giác ABCD, AC và BD cắt nhau tại O. Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABO và CDO. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh rằng HK MN.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com