Đề thi Olympic 24/3 Toán 10 năm 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

Thứ Sáu ngày 20 tháng 03 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi Olympic 24/3 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021.

Đề thi Olympic 24/3 Toán 10 năm 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi Olympic 24/3 Toán 10 năm 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC có 0 AB AC BAC 2 3 4 150. Điểm M nằm trên cạnh BC sao cho 0 BAM 120. Tính độ dài các đoạn thẳng MB MC.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(3;1) và đường thẳng (d) có phương trình 2 1 0 x y. Viết phương trình đường tròn (C) đi qua A và tiếp xúc với đường thẳng (d) tại B(1;3).
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC và I(7;3) là trọng tâm của tam giác ABN. Điểm E thuộc cạnh AC sao cho IE IA (E khác A) và đường thẳng IE có phương trình x y 2 13 0. Điểm M thuộc đường thẳng, B thuộc đường thẳng và A có hoành độ lớn hơn 5. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]